Çiçek Özü Formulalar


Addiction-Substance Abuse

Bağımlılık ve Madde Bağımlılığı

Bu Formula herhangi bir bağımlılık için kullanılabilir. Sigara, alkol, seks, iş, uyuşturucu madde; bu Formula bağımlılıklardan ortaya çıkan acının ortadan kalkmasına yardımcı olur. Bağımlılıkların pek çoğu başka duyguları örtmek ya da eskilerden gelen yaraları kapamak için ortaya çıkar. Bu çiçek özü, kişinin yaralarına içsel ışığını yansıtmasına ve serbest bırakmasına yardımcı olur.

Arnica– bağımlılığın kontrolünü bırakmayı sağlar, özellikle bir şok ve travmadan kaynaklanıyorsa.

Labrador Tea– bağımlılıkları azaltır; kişinin dengesini sağlamak için yeni bir bakış açısı getirir; fiziksel, duygusal ve zihinsel bedendeki dengesizlikleri azaltır.

Morning Glory– kişiye kendi bedenine tümüyle hakim olmasını sağlar, özellikle sabahları yaşam enerjisini tüketen yanlış alışkanlıkları azaltır.

Self Heal– Dıştan beklenen yardımın üstesinden gelmek için gereken ruhsal motivasyonu sağlar.

Sunflower- Düşük özgüvenli ya da kibirli kişiler için; otoriteyi kabul etmekte zorlananlar için, özellikle Yüksek Benlikten.

Trembling Poplar- Anksiyete ve korkudan dolu bilinmeyen korkulardan kaynaklanan bağımlılıkları azaltır.

Yarrow, Yellow– Sosyal izolasyon ve geri çekilmeden kaynaklanan hassasiyet ve korunmasızlık sebebiyle kişiyi korur; sosyal maske ve kişilikler yaratarak kendini koruma amaçlı bağımlılıklara karşı kişiyi korur.

Children’s Super Hug

Çocukların Kucaklaşması

Bu Formula özellikle 0–16 yaş grubu çocuklar için tasarlanmıştır. Children’s Super Hug, çocuklara dünyanın onları sevdiğini ve onlara kocaman bir kucaklama vermek istediğini hissettirir. Bu Formula tabi ki her yaşta kullanılabilir ama çocukların özellikle asabi ve huysuz dönemlerinde yararlıdır. Kişiyi daha güçlü hissettirir. Bu formulayı genellikle sprey şeklinde kullanıyoruz; hem ağız yoluyla hem de üstlerine ya da dikkat çekmek için oyun yapan çocuklarla dolu bir odayı spreyleyerek de kullanılabilir.

Buttercup– Özsaygıyı güçlendirir ve kişinin kendi özgülüğünü ve içsel ışığını aydınlatmada kullanılır.

Chamomile– Huysuzluğu ve aksiliği azaltır; özellikle mide ve solar plexus çakrasında toplanan duygusal gerilimi azaltır.

Chicory– Sevgiyi özgürce kabul edebilme, talepkar olmadan, manipüle etmeden ya da dikkat çekici davranışlara girmeden güç ve bağımsızlığı sağlamada kullanılır.

Self Heal– Kişiliğin sağlıklı ve canlı hali için; içsel derin bir bütünlük ve irfan sağlamak için.

Sunflower– Dengeli bir bireysellik yaratır ve güneş gibi parlak bir kişilik sağlar.

Yarrow, Yellow– Başkalarına açık kalabilerek içsel korumayı sağlamak için.

Depression and Apathy Up Lifter

Depresyon ve Duyarsızlık Yüceltici

Bu eşsiz çiçek özü formulası ve homeopatik altın, kişinin kalbini açmasına ve sevgiyi, neşeyi, şefkati ve aşkı alıp vermesine yardımcı olur. Hem basit hem de derin yerleşmiş depresyonlar için kullanılır, kasvetli hayata güneşi getirir. Günlük yaşantıya yüksek ruhsal prensipleri çağırır. Özellikle son yirmi senede oldukça başarı sağlamış bir formüldür. Depresyon ve duyarsızlık/ilgisizlik pek çok şekilde gelir. Bu çiçek özü daha derin anlamda özsaygı ve özsevgi için çalışır.

Aurum– Yüzyıldan fazladır homeopatik altın depresyon için kullanılmaktadır. Kişinin özsaygısını yeniden inşa etmesine yardımcı olur.

Borage– Karamsarlığın bırakılmasına yardımcı olur, zor durumlarla başa çıkmada kişiye güven verir ve depresif davranışları azaltır.

Chamomile– Sakin, güneş gibi şen bir eğilimle ve duygusal dengeli bir özsaygı yaratır.

Gorse– Ağırbaşlılık ve ışık dolu bir optimizm sağlar, özgüven yapıcıdır, özellikle kara bulutlar hayatımıza geldiğinde yararlıdır.

Saint John’s Wort– Ruhsal bağlantılı ve güneş destekli güç ile dolu aydınlatılmış bir bilinç kazandırır.

Wild Rose, Alberta– Karamsarlığı bırakmamız ve neşe ile yaşamamız için gereken motivasyonu bize verir.

Energize

Enerjilenmek/Güçlenmek

Bu çiçek özü formulası kişinin yeniden enerjileşmesi için kullanılır. Yorucu bir görev ya da aktiviteden sonra kullanılabilir, kişi her şeyi fazlaca düşündüğünde ve kendilerini çok fazla düşünerek yorduklarında kullanılır. Düşük enerjiden kaynaklanan depresyon ve karamsarlığın atılmasında yararlıdır.

Echinacea– Bir travma yada yorgunluktan dolayı kişinin kendisini bölünmüş hissettiğinde yeniden enerjilenmek içindir.

Labrador Tea– Kişinin enerjisini şimdiki ana merkezler; aşırılıklardan kaynaklanan stresin azalmasına yardımcı olur.

Lady Slipper– Sinirsel yorgunluklardan sonra enerjiyi saklar; kişinin alt ve üst enerji merkezlerini birbirine bağlar.

Nasturtium– Aşırı düşüncenin hiper-aktivitesinden oluşan yorgunluğu azaltır; kişinin merkezini kalp enerjisine taşır.

Self Heal- Güçlü bir denge sağlamak için kişinin enerjisini yeniden canlandırır.

Sweet Grass- Enerji akışını ve dengesini sağlar; eterik bedendeki enerji blokajlarını yok eder.

Wild Rose, Alberta– Hayat için gereken neşeyi ve motivasyonu sağlar, karamsarlıkla başa

çıkabilmek için enerji üretir.

Focus

Odaklanma

Odaklanma problemi yaşayan öğrenciler için harika bir çiçek özüdür, hem entelektüel hem de fiziksel ödevlerine yardımcı olur. Kişinin büyük resmi görmesine yardımcı olur, böylece parçalara değil bütüne odaklanılır. Focus çiçek özü kişinin dikkat merkezini en yüksek iyiliği için olan görevini tamamlamasına yardımcı olur.

Cosmos– Düşünce ve konuşmaya odaklanmayı ve entegre olmayı sağlar.

Dill– Aşırı uyarılmış, çevresine ya da dıştaki aktivietelere karşı aşırı duyarlı olan kişiler içindir. Duyusal tıkanıklıkları açar.

Nasturtium– Entelektüel yaşamın odağını, kalp enerjisinin içsel kuvvetiyle dengeler.

Lady Slipper– Bireyin günlük yaşantısına ruhsal değerler getirir.

Shasta Daisy- Tüm detayları bütünleyici(holistik) bir odağa getirir.

Yarrow, Pink– Kişisel biliç odağını sağlar böylece kişi başkalarıyla birleşmek zorunda hissetmez kendisini.

Lighten-Up

Rahatlama/Hafifleme

Lighten-Up çiçek özü formulası özellikle Mevsimsel alerjileri olan kişiler içindir. Işığı maddesel boyutta meydana getirmede kullanılır. Kişinin hayata olan bakış açısını enerjiler, yükseltir, ilham verir ve besler; aynı zamanda çevresin aydınlatır. Bu özellikle karanlık yerlerde çalışan veya yaşayan kişiler için yararlıdır. Enerji sistemlerini blokajlı ve gelişmemiş kişiler içinde faydalıdır. Depresyonda hisseden, negatifliklere takılmış, çıkamayan ve kendi içsel ışığını kaybetmiş kişiler de kullanabilir. Bu formula, ışığımızı fiziksel ve duygusal bedenlerimize yansıtmamıza yardımcı olur. Kişisel olarak ağız yoluyla ya da banyo damlası olarak kullanılabilir. Sprey olarak da ağır enerjilerden arınmak için kullanılabilir.

Borage- Zor durumlarla karşılaşıldığında güveni artırmaya ve depresif davranışları kaldırmaya yararlıdır.

Buttercup- Kişinin içsel ışığını ve kendine özgülüğünü tanımasında ve kabul etmesinde yararlıdır; öz saygıyı artırır.

Gaillardia- Enerji sızıntılarını ve deliklerini onarır; kişiyi çabuk iyileşme sürecine sokar.

Indian Paintbrush– Düşük canlılık söz konusu olduğunda ve yaratıcı işleri sürdürmede fiziksel güçleri kullanmada zorluk çekildiğinde kullanılır.

Iris– Dünyanın sıkıcı ve sıradanlığından dolayı kişi kendisini ağırlık basmış gibi hissettiğinde kişiye ışıl ışıl, yanardöner bir geniş görüşlülük getirir.

Saint John’s Wort– Ruhsal bağlantılı ve güneş destekli güç ile dolu aydınlatılmış bir bilinç kazandırır.

Sunflower– Hayatımıza güneş yaratmayı sağlar; kişiye eril ya da güçlü baba benliğiyle ilişkili ışık saçan bir kişilik getirir.

Night, Night

İyi Geceler

Uyku problemi çekenler içindir. Özellikle uykuya dalmada güçlük çeken veya uyuduktan birkaç saat sonra uyanan ve tekrar uyuyamayanlar için yararlıdır. Oldukça renkli ya da rahatsız edici rüyalardan uyananlar için çok faydalıdır. Night, Night, kişiye derin ve rahatlatıcı bir uykuya yardımcı olması için tasarlanmıştır.

Chamomile– Kişiye yüksek kaliteli uykuyu almasını engelleyen Anksiyete ve hiperaktiviteyi azaltır.

Dill- Duyusal ve sinirsel yoğunluktan dolayı huzurlu bir uyku çekemeyenler içindir; kişinin günlük deneyimlerini uyum sağlamasına yardımcı olur.

Mugwort– Aşırı rüya görmekten kaynaklanan uyku bölünmelerini azaltır.

Saint John’s Wort– Korku veya psisik stresle ilgili rüya rahatsizlıklarını dindirir.

Trembling Poplar– Huzurlu bir uykuya yardımcı olur; Anksiyete ve kötü rüyaları azaltır.

Rescue ER

Acil Servis

Acil durumlarda kullanılan en popüler çiçek özü formulamız. Çeşitli travmatik durumlarda, örneğin; kazalar, doğal afetler ya da yaralanmalar da kullanılır. Özellikle dramatik duygusal değişimlerde yararlıdır. Kişiyi kendi içine dengeler ve merkezlerken içsel iyileşme yetilerini de güçlendirir.  Rescue ER, bireyin mevcut durumuyla ilgili kendisini güvende hissetmesini ve korunduğu hissettirir. Bu formulayı ağız yoluyla ve/ya yaralanma veya gerginliğin yüksek olduğu yerlere spreyleyin.

Arnica– Bilinçli şekillenme, özellikle şok ve travmatik durumlarda; derin ve yoğun yerleşmiş shock ve travmalardan iyileşme

Dill- Kendini kaybetme gibi bir durumdan kaynaklanan yüksek duyusal açıların dengelenmesi

Echinacea– Bireyin kendisiyle bağlantı kurabilmesi ve bunu sürdürebilmesi, özellikle ciddi bir şekilde kişi kamçılandığında; güçlü bir bağışıklık koordinasyonunun sağlanmasına yardımcı olur.

Fireweed– Bir şok ve travmadan sonra yenilenme için tedavi ya da istekleri dışındaki şeyleri görmeye, yapmaya zorlanmış insanlar için.

Labrador Tea– Enerjiyi şimdiki ana ve bedene merkezler; aşırılıklardan oluşan deneyimlerle ilgili stresi rahatlatır.

Red Clover– Güçlü bir kendi kişiliğini, duygu ve davranışlarının farkında olma; sakin ve sabit bir mevcudiyet (özellikle acil durumlarda)

Self Heal– Kişinin içinden gelen güçlü şifa enerjinin yükselmesi; derin bit bütünlük ve afiyet durumu

Yarrow, White– Auranın bütünlüğünü koruyucu zırh, böylece aura, kaza ve travmalardan dolayı ödün vermez.

Self Esteem

Öz-Saygı

Kişiyi kendisini ve çevresindeki dünyayı daha fazla kabul etmesi için tasarlandı. Kişinin kendi öz saygısına saygı duymasına yardımcı olur. Kabul etmek insana bir özgürlük duygusu getirir, aynı zamanda çevresindeki insanları kabul etme özgürlüğü de yaratır.

Bleeding Heart– Başkalarıyla özgür bir ilişki için gereken ihtiyacı kabullenme

Buttercup– Kişinin özsaygısını kabul etmesi, özellikle kendini geri çekme eğilimi olan kişiler için.

Calendula– Başkalarının söylediklerinin ruhani anlamını kabul etme; gerçek dinleme

Jacob’s Ladder– Her şeyi fazlaca düşünmek yerine oldukları gibi kabul edebilme

Sphagnum Moss– Kendini yargılama yerine kabul etme

Strong and Beautiful

Güçlü ve Güzel

İnsanlar kendi içsel güçlerini ve güzelliklerini gördüklerinde, kafalarını kaldırıp hayatla daha ilgili hale gelirler. Strong and beautiful, kişiye kendi içindeki güçle bağlanmasını sağlar. Ayrıca bir korunma duygusu hissettirir, enerjik bir koruma  kalkanı altındaymış gibi olur ve savunmasızlık hissini azaltır.

Buttercup– Kendi içsel ışığımızı aydınlatabilme, özgüven gücünü verme.

Echinacea– Güçlü bir bağışıklık sistemi sağlarken bireyin bütünleşmesi güçlendirme

Goldenrod– Kişiye kendi güzelliklerini ve güçlerini hissetmesine yardımcı olur.

Sunflower– Kişiye başını dik tutmasına ve içsel güzelliğini dışa yansıtmasına yardımcı olur.

Yarrow, Pink– Kalbini güçlü ve koruma altında hissetme

Yarrow, White– Kişinin etrafında koruyucu bir kalka görevi görür.

Yarrow, Yellow– Kişiye içsel bir güç verir, güzelliğini güvenli bir şekilde yaymasına yardım eder.

Çiçek Özlerini şişeşiyle ve  şifalamasıyla birlikte 30 tl olarak sunmaktayım. Lütfen benimle irtibata geçin. Sevgiler!

1 Yorum (+add yours?)

  1. antalya çiçekçi
    Eki 11, 2010 @ 13:55:05

    ilginç

    Beğen

    Cevapla

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: