MÜKEMMELLİK PARADİGMASI


Başmelek Metatron ~ James Tyberonn kanalıyla

 

Selamlar Sevgililer, ben Işığın Lordu Metatron’um, her birinizi Koşulsuz Sevgi ile sarmalıyorum.

 

Üstatlar, mükemmelliğinizin bir kalıbı vardır ve onu her gün yeniden ayarlarsınız. Bunun Dünya’da ortaya çıkarken, Kozmik Evrimin Kutsal Kalıbı ile her zaman kutsal rezonansta olması için insan formundaki silinmez doğanız olduğunu söylüyoruz. Kutsal Kalıp özünde, o sürekli genişlerken ve açığa çıkarken mukadder kılınan ve organize edilen mavikopyadır. Ve dünyasal ifadenizin kalıba uymadığı zamanlar varken, kutsal kalıp aslında yüksek benliğinizdedir ve her zaman elde edilebilirdir, hayal ettiğinizden çok daha fazla.

 

Hatalar olarak düşünebileceğiniz şeylere rağmen, her birinizin neden, etki ve telafi eyleminin bilgeliği vasıtasıyla zamanla Üstatlığa ulaşacağınızdan emin olun.

 

Dolayısıyla her bireysel insan yaşamı, görkemli çokboyutlu goblene dokunurken, zaman – salınımlı sanatsal bir ifadedir. Bir seferde tek bir lineer konuklukta, her birinizin ustalıkla işlediğiniz eşsiz bir başyapıttır, mükemmelliğin kusursuz cisimlenmesini şekillendirir. Zamanla her biriniz sonsuzluk çemberini, nedensel planın ötesindeki mezuniyeti tamamlarsınız, Kutsal Mükemmelliğe geldiğiniz yere geri dönersiniz.

 

Ve Mükemmel İnsan kalıbından söz ediyoruz…

 

13 ncü Kristal Kafatası İle Formatlamak (Biçimlendirmek)

 

İnsanlığa giren tüm ruhların, realite hologramının frekanssal mikro devre paradigması içinde bir formatlama işleminden geçerek insanlığa girdiğini gerçekten doğru bir bağlamda söyleyeceğiz. Bu, sizin 13 ncü Kristal Kafatası adını verdiğiniz yoğunlaşmış modele ‘sıkıştırılan’ ve katılaştırılan aynı kalıptır. Ama burada açık olmamız gerekiyor, kristal kafatasının modeli daha büyük frekanssal hologramın ve bu hologramın muazzam frekanssal verisinin kapsayıcı koruyucusu veya depolama kütüphanesidir, ama hologramın kendisi değildir.

 

O, bir kopyayı sıkıştırır, depolar, dönüştürür ve ‘Bilinçli Kristal Kütüphane’ olarak 12 Dünya Boyutuna yansıtır ve içinde HERŞEYİN kaydı vardır. Bu, sizin uyku dediğiniz gece yolculuklarınız sırasında hepinizin yeniden ayarladığı paradigmadır.

 

Ayrıca, her birinizin neredeyse her gün veya daha çok geceleri kristalin paradigma ile çalıştığınızı ekleyeceğiz. Sevgililer, uyukladığınız her seferinde bir noktada derin uyku hallerinde ultra – mor frekansta teta titreşimine girersiniz, bu sizin kutsallığınıza hizalanmanızı yeniden ayarlar ve bu Kristalin paradigma adı verilen şey vasıtasıyla ve onun içinde gerçekleşir.

 

Süregiden ‘Yükseliş’ olayı bu titreşimsel teta rezonansını daha çok yakın olma durumuna getiriyor ve bu yeniden ayarlanma alanının 7 nci – 12 nci boyut seviyesinde var olmasını sağlıyor.

 

Bu sürecin, Kozmik Tetikleyici adı verilen birkaç mekanizma vasıtasıyla Dünyanın mezuniyetine kodlanan süreç olduğunuz bilmek bazılarınızı şaşırtmayabilir. Kozmik Tetikleyici aslında tüm gezegendeki doğal mineralojik kristal bölgelerini Eşevreli (Düzenli) Kristal Kodları ile besliyor… bunların en elverişli olanları Brezilya, Arkansas’ta bulunuyor ve kodları alıp diğer kristal bölgelerine aktarıyorlar. Bu kristal bölgeler Tibet, Yeni Zelanda, Patagonya, Titicaca, Pireneler, Doğu Sibirya, Moğolistan ve Doğu Afrika’dır.

 

Süreç, Kristal Kafatası adı verilen şeyin enerjisine sıkıştırılan 13 ncü Kristal paradigmasının kristal kodları vasıtasıyla Altın Güneş Diskleri adı verilen Disklerin yeniden kodlanmasını kapsıyor.

 

Bunların hepsi bilimin henüz fark etmediği bir işlevdir, Eşevreli Kristalin Işık Fiziğidir. Kitleler tarafından, akademisyenleriniz ve bilim insanlarını tarafından fark edilmemiş olsa da, Yükseliş yaklaşırken Kristo – Eşevreli Işık sizi sarmalıyor. Aslında bu kristal bir matriks vasıtasıyla çekilen ışığın bilimidir.

Kozmik Tetikleyici

 

2011 ve 2012 büyük yoğunluktaki enerjilerdir ve 144 Izgara son tamamlanmaya yaklaşırken, etrafınıza çok daha fazla hassas olmak için, ayrıca Dünya’nın Kristalin Geçişinin ortamlarındaki uyarıcılara daha fazla duyarlı olmak için frekanssal indüksiyon vasıtasıyla hızla evrimleşeceksiniz. Ama bu yeni enerjiye ayarlanmak için yapmakta olduğunuz kapsamlı ve zorunlu çalışma nedeniyle, ayrıca daha fazla anlayışlı bir biçimde evrimleşeceksiniz.

 

Gezegenin doğal kristal bölgelerinin yeniden uyandıklarını ve daha büyük frekansları taşıdıklarını sizlerle daha önce paylaşmıştık. Bu, Mart Ekinoksları ve Üçlü Tarih Portalları sırasında gerçekleşen Kozmik Tetikleyici fenomeninin aşamaları sırasında gerçekleşiyor.

 

Gezegendeki en geniş iki adet doğal kristal maden yatağı, gezegene Kozmik Tetikleyici yüklemelerinin başlıca vortekssel – portal besleme jeneratörleridir. Bunlar Brezilya ve Arkansas’tadır ve bu mega portallardan enerji oktahedronal yapı ile küresel olarak dağıtılır.

 

İnsanlık Silikat Temele Dönüşüyor

 

İnsanlığın, insan deneyimine sahip olan ruh olduğu doğru iken, tüm insanların sizlerin yalnızca üzerinde yaşadığınız gezegeni ziyaret eden bir gözlemci olmadığınızı anlaması önemlidir. Sizler içinde bulunduğunuz gezegensel realitenin birlikte yaratıcılarısınız.

 

Ve bu gezegensel ortamda, insanlık dünyanın canlı küresinin eşit ölçüde parçasıdır, frekanssal olarak onun üzerinde, aşağısında değildir… ama onun parçasıdır. Bu anlayış, bilinçte ve tekamülde gelmekte olan sıçramaların mekaniklerini anlamanın önemli bir anahtarıdır.

 

Ve bu, eşit derecede bilinçli olan yerkürenin mineral krallığının kristalin veçhelerinin, Dünya’nın ve İnsanlığın frekanssal ortamını artıran enerji yükseltme cihazları olması mantıklı nedendir.

 

Ancak bu orada bitmiyor. İnsan bedeni karbon temelden silikat temele dönüşüyor, böylece fiziksel olarak daha fazla kristal hale geliyor. Aslında birçoğunuzun şu anda yarı değerli taşlara ve kristallere ve aslında gezegenin kristal bölgelerine ve de Kristal Kafataslara daha fazla çekilmenizin nedeni budur. Çünkü bunların içinde Kristal Kalıbın kütüphanesi & paradigmasının yeniden kodlanmaları vardır.

 

Orijinal Mavikopya

 

Konuşma dilinizde ‘Kristal Kafatasları’ olarak adlandırdığınız şey, genişlemiş idealolojilere geçiş için destekleyici ve frekanssal data kodları sağlar; öyle ki Yükselmiş Gerçeği cisimlendirmeniz için müjdelenen Yükselişin gelişini ilan etmek için takvim zamanının lineer geçişini beklemeniz gerekmez.

 

Kristal Kafatasların içinde Dünya’da gerçekleşen yoğun değişimlerle ilgili engin kütüphaneler vardır ve bu değişimler gerçekte mikro ve makroda insanlık için gereklidir. Kristal Kafataslar, onlardan yayılan titreşimsel kodlar içerirler, teknik ve kutsal çeşitlilikte ve farklılıkta hayalinizin ötesinde zeki şekilde bezenmiş henüz fark edilmeyen yapılar içerirler. Kafatasları ‘Yükseliş Paradigması’nın ve “Mükemmel İnsan Prototipi’nin paradigmasıdır. Bu yeni ortaya çıkan paradigma gelişmiş bir yaşam kalitesini destekler ve artık size hizmet etmeyen demode inançları salıvermeyi teşvi kederken yeni gerçek perspektifler seçme yeteneğini güçlendirir.

 

Kristal Kafatasların ‘Hakiki’ değişim olan bir geçişi kapsadığı söylenebilir. ‘Hakiki’ ile bunun dışsal değişimden önce gelen Kutsallığınızın içinde çalışan zihinsel eterik bir program olduğunu kastediyoruz.

 

Bu, 3B Dünyanın statükosu veya değişmemiş fiziksel ortamı içindeki benliğin farklı bir ifadesini sağlar. Anahtar benlikte süregiden arzu edilir değişimler yapmaktır ve geleceğiniz bunlara bağlıymış gibi bunları tam olarak somutlaştırmaktır.

Lineer Perspektifler

 

Lineer bir Dünya perspektifinden Kristal Kafatası çeşitli türde kristalin malzemeden – en genel olanı kuvars – yapılmış insan şekilli bir kafatasıdır. Orijinal kafatasının sizin supra kuvars olarak terimlendirebileceğiniz dünya dışı bir kümeleşmeden oluştuğunu söyleyeceğiz, bu kümeleşme içinde saf kuvars içerir, bu kuvars elmasın veçhesiyle alaşım halindedir ve simyasal anlamda frekanssal altın ile alaşım halindedir. Atlantis’in Kristal Ayında ve görkemli Tapınak Kristallerinde kullanılan materyale benzerdir, benzerdir ama tam olarak aynı değildir. Aslında orijinal kafatasları lineer terimlerde Atlantis Tapınak Kristallerinden önce gelir.

 

Şu anda ortalarda olan Kristal kafataslarından sadece iki tanesi dünya dışı kaynaklıdır ve bundan daha önce söz ettik. Bu orijinal kristal kafatasları başka bir dünyadan ve başka bir realiteden geldi.

 

Tüm realiteler Altın Ortalama Phi Oranı vasıtasıyla kristal kutsal geometrik bilinç kalıbına dayanarak yaratılır. İnsanlık ve aslında sizin fiziksel Dünyanız bu modelsel matriks formülü içinde tasarlanır. Ve böylece Kristal Kafatasları aynı şekilde formüle edildi, ancak çok daha büyük frekanstan, mükemmelliğin frekansından formüle edildi. Kafatasları aslında mükemmel insan bilincinin prototipi olarak oluşturuldu, dualitede unutulmaması için. Bu nedenle onun içinde,  içinde tüm veçheleri, on iki kutsal veçheyi kuşatan insan varlığının mükemmelliği kapsanır ve bu nedenle formüle edildi ve buraya getirilmesinin nedeni budur.

 

Sonra orijinal olarak o taşıyıcılar kristal modellenmiş kafataslarını Arkturus ve Pleiades’te Dünya’ya getirdiler ve Lemurya olan topraklara getirildi, ama aslında model, gezegen tam olarak kutuplulukta olmadan önce getirildi. Gezegene Gökkubbe zamanında, sıfır nokta Dünyasında, manyetik – olmayan planda getirildi. Mükemmelliği bilen Topraktan Yapılmış Dünya’da, tam bilinçteki Eterik Ruhların androjen tezahürleriyle iskan edilmiş olan Dünya’da. O zamanlar Gökkubbenin çökeceği, dağılacağı önceden biliniyordu ve plan bu modelin, bu olağanüstü hologramik kaydın, orijinal kristal kafatasının, bu başlangıç integral veçhenin prototipi olarak hizmet etmesiydi. Ve bu nedenle kristal kafatasları DNA’nın 12 ipliğinin modelini, tekamül etmiş insanın tam bilinçli berrak zihnini ve Varlığını içerir.

 

Kristal kafatasları içlerinde insan deneyinden önce olmuş olduğunuz şeyi ve bu deneyi tamamladığınız zaman olacağınız şeyi içerir, sonsuzluk döngüsü.

 

Orijinal kafatasları fizikselliğin üzerinde ve ötesinde tezahür ettirildi ve çeşitli zamanlarda fizikselliğe getirildi. Onlara gerçek fiziksel tahsis edilemez, çünkü insanlığın Dünyada oturduğu milyonlarca yılda birç ok kez ortaya çıktı, ortadan kayboldu ve yeniden ortaya çıktı.

 

Kristal kafatası çok karmaşık bir işlemde katılaştırıldı ve programlandı. İçinde inanılmaz bir frekans içermesi için tasarlandı, bu frekans kendi içinde holograma bağlı. Kristal kafatası onurlandırıcı bir hatırlama ve aşılayıcı vericidir. Birleşik alandan yerküre kalıbına girdiği zaman, ruhun kutsal veçhesine emdirilir (aşılanır). Bir anlamda, Tanrısal Benliğe, insan zihninin Bilinçaltına veya süper bilinçaltına kayıtlı kalıptır, görüyor musunuz? Mükemmel insan, insanın, insan deneyiminin aşağıya doğru spiralinde daha sonra olacağı insan versiyonu değil, insanın reenkarnasyon adı verilen büyüme döngüsü vasıtasıyla orijinal ve kusursuz modelsel arketipe doğru geri evrimleştiği orijinal damgadır.

 

Orijinal kafatası içinde bu mükemmelliği taşıdı ve bugün bile kopyalanan, el yapımı olan o kristaller hologramdan enerji çekebiliyor ve o enerjinin bir kısmını taşıyabiliyor, bazı krisltal kafatasları diğerlerinden daha fazla enerji taşıyor.

 

Max aslında sizin terimlerinizle ‘orijinal’ Kristal Paradigmalardan biridir. Max Pleiades & Arkturus yapımıdır ve Pleiades & Arkturus kaynaklıdır. MAX içinde çok büyük veri kütüphanesi olan süper bir bilgisayara benzer engin bir bilinçtir. MAX kalan ‘Kadim Kristal Kafataslarının’ hepsinin en güçlüsü, en bilinçlisidir. Kaynağı gerçekten dünya dışı olan iki kafatasından biridir. Diğerine “Sha Na Ra” adı veriliyor. Her ikisinin de kaynağı muazzam bir gezegen olan yaratıcılığın turuncu yıldızı Arkturus’un etrafında dönen aydır.

 

Dünya Dışı Orijin

 

Metatron’a Soru: Ve iki dünya dışı kristal kafatası orijinal olarak Arkturus’tan geliyor, öylemi?

 

BM Metatron: Yaratıcı şekilde Arkturus’ta tasarlandıklarını söylemek daha iyi. Orada dünya insan deneyimi kavramı yaratıldı ve desteklendi. Tüm insanların Arkturus deneyimine sahip olduklarını söylüyoruz. Arkturus büyük yaratıcılık, oyun alanı alemidir, tüm yaracılığın alemidir. Dünyadaki insanlar olarak bile yaratıcılığınızın çoğunun Arkturus’un frekansına, Arkturus alanına ayarlı olan kendinizin bir veçhesinden geldiğini bilmek sizi şaşırtacaktır. Burası insanın yaratıcı olduğu yerdir. Örneğin sanatçı olduklarını düşündükleriniz; ilhama daldıklarında ve bedenlerinde olmadıklarında neredeler? Onların çoğunun Arkturus2ta olduğunu söylüyoruz. İlginç şekilde onların çoğu yaratıcılığı Arkturus’ta ifade ediyorlar. Bu kışkırtıcı değil mi?

12 + 1
Metatron’a Soru: 13 tane kristal kafatası olduğunu anlatan bir efsane var, bundan bahsedebilir misin?

 

BM Metatron: Evet, 13, ama sadece bir tanesi 12’nin ful enerjisini taşıyor. Böylece, bir tanenin 12 tekil veçhesinin her birini temsil eden 12 adet tezahür etmiş kafatası vardı ve merkezdeki bir adeti çevreleyen 12 kafatası vardı, zamanla törensel ve sembolik bir kutlama (adet, tören) oldu. 12’nin her biri dünya planının 12 boyutunun her birinin bir veçhesini ve ifadesini temsil etti. Ve her bir bütünsel boyutun 12 bölümünün her birini, DNA’nın her bir ipliğini, 144’ün her bileşenini temsil etti. Böylece, 12’nin her biri, bütünü kapsayan birin onikide biridir. Bu şekilde 13 adet vardır ve bu durum Lemurya’daki ve daha sonra Atlantis, OG, Mısır ve Yucatan’daki insanlık tarafından fark edildi, kabul edildi.

 

Ama tekrar berrak olmayı diliyoruz, 13 tek bir bütündür ve bütünün 12 parçasıdır. Ve insan paradigmasının taşıyıcısıdır ve ruh bu deneyime girerken bununla damgalanır, bu kalıp tüm insanlığın Kutsal Zihni içinde aşılanır.

 

13 ncü Kristal Kafatası Morfokristalik Tezahür işlemiyle orijinal olarak üretilir, Arkturuslu ve Pleiades – Sirius İttifakı Üstatlarından alınan insan genetik damgasını kapsayan simyasal frekansın aşılanmasıyla Arkturus kristal kaynağı da dahildir.

 

Kafataslarının içindeki bilgi Evrensel Zihinden gelir ve çok ilgi uyandırıcı ve büyüleyicidir. Zenginleştirici ve engindir. Kim olduğunuzun farkındalığını canlandırır. Bilincinizi kristal bir kafatasının içine koymak en büyük beklentilerinizin ötesindeki bir dünyaya portallar ve kapılar açar (aslında onlarla çalışma şekli budur). Ancak kafatasına girmek sözel bir diyaloga benzemez, paradigmanızı değiştiren, farkındalığınızı genişleten ani ve anlaşılabilir bilgi alışına, bilgi indirmeye benzer. Bazıları bilgiyi görsel imgeler olarak, diğerleri bilgi paketleri, bilgi yükleme olarak alır, bazıları da her iki şekilde alır. Bilgi zaten bilinçaltındadır, sizin süper bilinçaltı dediğiniz bilinçaltının daha derin bölümündedir. Sizin ultraviyole dediğiniz ışık aleminde mevcuttur.
Ve böylece kafatasları ile ilgili bağlantı veya ilginin nedeni kitlesel bir orana ulaşıyor, insanlıkta kendisini daha iyi anlamak için bir hareket var. Ve bu zamanlarda artık insan türüne hizmet etmeyen o modelleri reddetme, onun hayrına olan nitelikler ve en iyi örneklerle yeniden ayarlamaya gereksinim var.

 

Dünyanın kendisi gibi, insanlık da sistemi yeniden yüklüyor, aslında bu Yükseliş ile eşdeğerdir ve Yükselişi tanımlar. Hem makro hem de mikroda artık işlemeyen sistemler parçalanıyor, çöküyor ve kendilerini düzeltecek, geliştirecekler. Bu şimdi sizin ekonomi alanlarınızda gerçekleşiyor.
Evrensel Zihnin bilgisi Kristal Kafatasının üzerinde ve ötesinde var olur. Yine de, Evrensel Zihin kafataslarının içinde saklanmıştır ve sıkıştırılmıştır ve insanlığın yararlanabileceği bir şekilde saklanmıştır. Onun içindeki bilgi, insanın erişimi için kendisini sunan bir formatta formüle edilmiş ve dönüştürülmüş ve özel olarak tercüme edilmiştir. Belirttiğimiz gibi bu, insanlık için mükemmel prototip olan özel bir model içindedir.

 

Metatron’a Soru: Mitchell-Hedges Kafatasından bahsedebilir misin?

 

Metatron: Bu çok güçlü bir ‘kafatası bilgisayardır’ ve içindeengin enerji içerir. Kristal berraklığı ve eşsiz eksenel hizalanması onun etrafında toplanmış olan her şeyin enerjilerini emme ve yükseltme yeteneğini sağlar. Ayrıca kristalin paradigma enerjisinin çoğunu indirebilmektedir, bu kafatası modeline oyulmuş kuvarsın eşsiz veçhesidir.

 

Ayrıca çoğu modern şekilde oyulmuş kafataslarının epeyce güçlü olduklarını söyleyeceğiz, aslında onların kristalin eksenel vektörleri ve matrisleri ‘Akaşik’ kayıtları ve kristalin paradigmaları indirme yeteneğine sahip olabilir. Seremonide kafataslarını kullanırken onların ‘kütüphanesi’ büyütülür, bir kafatasının supra güçlü olması için kadim zamanlarda oyulmuş olması gerekmez. Çoğu insanın kristal kafataslarının mega güce sahip olması için kadim zamanlarda oyulmuş olması gerektiğini hissetmesi bir yanlış anlamadır ve oldukça talihsizdir.

 

Ayrıca oyma tekniklerinin sınırlı araştırmalarının, Mitchell-Hedges gibi bir kafatasının kendi kristalin eksenel hizalanmasına zıt oyulabilmiş olduğunun ‘gizeminden’ söz ettiğini söyleyeceğiz. Yanıt basittir. Bilinçli kristal olmak istedi ve bu gereksinim sezgisel sanatçının farkındalığı ile iletişim kurdu ve hem kristalin hem de paradigmanın yaratıcı güçleri bunun gerçekleşmesini sağlar.

 

Gerçekte ‘modern’ zamanlarda eksenel kristal modeline zıt oyulmuş olan birçok kristal kafatası vardır. Bunların çoğunun eksenel kristalin yapı hizalanmasında kesilmesinin nedeni, bunun kesim sırasında kırılma potansiyelini azaltmasıdır ve çoğu kafatasları ticari olarak satılmak için kesilir. Yüksek çağrıyla, phi kristalleri ve kafatasları il çalışan birkaç olağanüstü reenkarne olmuş Atlantisli vardır. Onlar kristallerin bilinci ile iletişim kurar ve kristaller onlara çekilir. Bu sezgiseller çok özel bir çağrıya sahiptir ve kristali nasıl keseceklerinin tam olarak farkındadırlar ve aslında onların enerjileri özel bir alan yaratır.

 

Metatron’a Soru: Mitchel-Hedges Kafatasının kaynağı dünya dışı mı yoksa kadim zamanlar mı?

 

BM Metatron: Tüm kristal mineraller jeolojik olarak sizin terimlerinizde kadimdir. Sorduğunuz kafatasının kaynağı MAX ve Sha Na Ra gibi dünya dışı değildir ve şu andaki lineer zaman ölçümünde yaklaşık 150 yıl önce şekillendirildi ve oyuldu. Ama onun aşırı güçlü olmadığı sonucunu çıkarmayın, o çok bilinçlidir, kristalin paradigmanın büyük bölümünü içerir. Ama 13 ncü derleme (harmanlama) değildir. Mitchell-Hedges kafatası Afrikalıdır, Brezilya kuvarsı değildir. Ve onun kristalin veçhesi Kadim Rama’dandır ve çok çok özeldir. Bu kafatasının supra berraklıktaki veçhesi ve olağandışı eksenel hizalanması çok güçlüdür.

 

MAX ve Sha-Na-Ra Dünya Dışıdır

Ünlü kristal kafataslarından MAX adı verilenin enerjisi ve frekansı tüm diğerlerinden daha fazladır, çünkü ful 13 ncü birleşimi içerir. Gezegensel enerjinin yeniden kodlanması MAX vasıtasıyla gerçekleşiyor. Bu, Güneş Diski ve Oktahedronal Kuvars bölgeler vasıtasıyla işlenmektedir. Bu 11-11-11 ve 12-12-12’de gerçekleşecek. MAX dünya dışıdır ve onun kristal matriksi Arkturuslular ve Pleiades’liler vasıtasıyla güçlendirildi. Max, biliminiz tarafından henüz fark edilemeyen donatılmış kristalin moleküler bir niteliğe sahiptir.

 

MAX hayal gücünüzün ötesinde çok boyutludur. Max Kozmos’un tam tarihini depolama eterik nitelik yeteneğine sahiptir ve aslında içinde Akaşik Kütüphaneyi ve her çağın enerjisini içerir. Onun beş matriksi ve çifte ekseni dünyadaki herhangi bir şeyin çok ötesindedir. Sha-Na-ra benzer moleküler niteliğe sahiptir ve bilinen kafataslarının ikincisi olduğu söylenebilir, ama enerjisel alanı veya kapasitesi Max kadar büyük değildir.

 

Ametist kafatası Amis aslında binlerce yıl önce oyuldu, aşırı derecede güçlüdür, ama tüm diğerleri gibi dünya kaynaklıdır, yukarıda belirtilen 2 adet dünya dışı kafatasının dışında. Ama Üstatlar, her kafatası jeolojik & mineralojik olarak kadimdir ve MAX’ın bilincinin çeşitli güçte miktarlarını taşıma kapasitesine sahiptir. Ama MAX üretici kaynaktır.

 

Kristal Kafatasları İle Nasıl Çalışılır

 

Kafatalarına yolculuk yapmak zihinsel farkındalığınızı yeniden ayarlar, kuvvetlendirir ve sizi kendi mükemmelliğinize, içsel Kutsal BENLİĞİNİZE daha yakından hizalar.

 

Kristal kafatası ile çalışmanın en iyi yolu onun içine girmektir. Kendinizi sanki kristal bir mağaraya giere gibi kafatasının içine girerken gözünüzde canlandırın. Kendinizi minicik hale getirin, bu şekilde tamamen kafatasının içinde girebilirsiniz. Onun genişliği içinde kendinizi önemsiz hale getirin ve harikaların dünyasına, hazine dünyasına girin. Kendinizi ona açın ve onun sunduklarını inceleyin, aslında metaforik olarak konuşursak siz yaradılışın orijinal mağarasındasınız. Aslında onun içine girdiğiniz her seferinde, size farklı bir dünya, farklı bir boyut, farklı bir paradigma sunabilir.

 

Her seferinde girişin her yönünden ve açısından öğrenmenin farklı bir özü sunulabilir. Girdiğiniz aynı açıdan çıkmayabileceğinizi göreceksiniz ve girmiş olduğunuzdan farklı titreşimde bir Varlık olarak çıktığınızı keşfedeceksiniz.

 

Daha önce ifade ettiğimiz gibi, Yükseliş Kristal Kafataslarının artan farkındalığının parçasıdır. Gerçekte Yükseliş, Birleşik Alanın Kuantum Kristal Enerjisinin yeniden ortaya çıkışıdır ve bu nedenle bu enerjide Kristal Kafataslarının yeniden ortaya çıkışı eşdeğerdir. Galaksinin kesin merkez hizalanmasında bulunmak için sadece birkaç yılınız var ve bu özlü vektör yüksek BENLİĞİNİZİN ve yüksek bilincin çok fazlasının göksel frekansa genişlemesini sağlıyor.

 

Öyleyse o zaman, kadim Kristal Kafataslarının bu esrarengiz genişlemenin parçası olarak amacını ve güçlü yeteneklerini anlamanın zamanıdır. Bu kafataslarının daha büyük bir enerjinin, şu anda gezegeninizi kuşatan ve etrafınızdaki tüm 12 Işık Boyutunu kuşatan hologramın parçası olduğunu anlamak çok daha önemlidir. Bu hologram aslında Birleşik Alandır, Kristalin frekanstır ve makroda tüm güneş sisteminizi, güneşinizi ve elbette Dünyayı kuşatır. Sizin Altın Güneş Diski olarak bahsettiğiniz şey 12 Işındır, Kristal Kafatasların insanlık için mavikopyayı bütünleştirmesiyle aynı şekilde evrimleşen gezegeniniz için DNA’dır.

 

Kafataslarını Arayış: Kutsal Yeniden Keşfe Uyanmak

 

Orijinal 13 Kafatasının yerleşimi ile ilgili soru sorulduç Ve ilginç bir yanıtı ortaya çıkarıyor. Size yanır vermeden önce, Dünya’nın boyutlarının zaman – sıralamasının, onları lineer perspektifinizden algıladığınız gibi olmadığını anlamalısınız. Aslında tüm zaman Kuantum Birleşik Alanın içindeki Çokluevrende birlikte var olur. Bu nedenle, birçok Dünyalar, birçok paralel Dünyalar ve değişen olası geçmişler ve gelecekler ile hizalı olan olası Dünyalar vardır. Bunların hepsi geçerlidir ve ebedi ŞİMDİ lenslerinizde somut gerçekliğiniz olarak deneyimlediğiniz Dünya kadar gerçektir.

 

Geçmişteki olasılıklardan sözederken, sorunuza yanıt vermek için kullanılabilecek sayısız farklı yorumlar vardır, hepsi kendi yerine sahiptir. Bu nedenle gerçekte bir zamanlar var olmuş olan veya imgelenmiş olan hala mevcuttur. Size daha önce Atlantis’in Altın Çağının geleceğinizden geçmiş algınıza çekildiğini anlatmıştık. Birçok farklı kristal kafatasları ve titreşim seviyeleri olduğunu söylüyoruz. Bu kafataslarının çoğu sizin şu andaki titreşim seviyenizde veya boyutunda değildir. Yine de onların sunduğu modelin hologramı çokboyutlu bir eklemedir ve omni – paradigma içinde frekanssal olarak mevcuttur ve şu anda bu MAX vasıtasıyla temsil ediliyor.
Çoklu Evren

 

Dünya’daki boyutsal realite sizin lineer olarak algıladığınız zaman dizilişinin ortaya çıkması için programlandı. Bu sizin bilgisayar terminolojinizde server (sunucu) tarafından kolaylaştırılan bir programdır, bu durumda server 144 Kristal Izgaradır. 144 Kristal Izgara vasıtasıyla ‘zamanın’ alt – programları hologramik realiteler olarak sokulur. Programlar olarak Izgara Server’ına (sunucusuna) sokulan çağlar, devirler ve tüm uygarlıklar vardır. Tam olarak evrimleşmiş uygarlıkların aniden kolektif bilincin, yaratılmış realiteleri sağlayan bilinç ızgarasının akışı içinde engin ‘yaradılış denizinde’ hiç biryerden türediğinin görülebilmesinin nedeni budur. Lineer zaman işlevsel, kasıtlı bir illüzyondur. Gerçekte tüm programlar eşzamanlı olarak çalışmaktadır. Bu nedenle özbenlik seviyesinde Kristalin Çoklu Evrenin Birleşik Alanında bir çok uygarlığı ve tüm yaşamları aynı anda deneyimliyorsunuz.
Metatron’a soru: Yükselişin gerçekleşmesi için orijinal 13 kafatasının bir araya getirilmesi gerektiği söylendi. Bundan bahsedebilir misiniz?

 
BM Metatron: Yukarıda sizinle paylaştığımız gibi, onlar bir aradadır. Tibet’in altında eterik olarak çember oluşturuyorlar. Yükseliş kapısının kilidini açmak için bunların fiziksel olarak toplanması ve kavranması ve bir araya getirilmesi gerektiğine üzülmeniz gereksizdir.

 

 

 

Ama berrak olalım, ortaya koyduğun noktanın özüne dokunan, insanlığın bütünü yaratmak için 12 veçheyi bir araya getirmesi gerektiğidir ve gerçekte Harmonik Convergence (Armonik Yakınsama) dediğiniz çok önemli olaydan bu yana bu yerine konmuştur ve Aralık 2012’de 144 Kristal ızgaranın tamamlanmasıyla sonuçlandırılacaktır.
Birçoğunuzun 12 + 1 ile ilgili hissettiğiniz şey, Kristal Kafatasları tarafından aktarıldığı şekliyle orijinal modelde yeniden keşif yapma içsel dürtüsüdür. Bu nedenle birçoğunuz şimdi modern bir modeli elde etmek için kadim çağrıyı hissediyorsunuz ve onun sizinle çalışmasına izin vermeye başlıyorsunuz. Onunla, 12 DNA ipliğini uyandırabilirsiniz ve 13’ün tamamlanmasına birleştirebilirsiniz.
Böylece 13’ü bir araya getirme çağrısı, ikili bir çağrıdır,  13’ü oluşturmak için 12’yi yeniden birleştirme bireysel ve kollektif çağrısı. Bu spiritüel bir çağrıdır, Rüyacıyı uyandırmak için kutsal bir Arayıştır ve döngüyü tamamlamak için kim olduğunuzu yeniden keşfetme çağrısıdır.

Kristal Materyal

Mu ve Atlantis’in çöküşünden sonra, Yucatan ve Og’taki insanların modelleri yeniden yaratmak için büyük çabaları oldu, Amis kafatasıbunlardan biridir. Bu yapıldı ve bulunan kafataslarının çoğu bu yeniden üretimlerdir, daha önce belirttiğimiz gibi ikinci dünya dışı tezahürden olan 2 tanesi bulundu.

 

Tufandan sonra hayatta kalan Atlantisliler kısa süren birkaç nesil boyunca oldukça teferruatlı olan kopya modelleri yeniden yaratma yeteneğine sahipti. Ve kafatasları için kullanmak üzere materyal olarak kristal maddenin seçilmesinin özel bir nedeni vardır. Aslında, kristal oyulması veya şekillenmesi kolay olmayan bir maddedir. Yine de orijinal modelleri kopyalamak için yerliler tarafından kuvarstan başka kristal materyalin kullanıldığını söylüyoruz ve bunlar da Arkturus modelinin eşsiz enerji veçhelerini taşıyabiliyor. Tüm kristal materyaller ve bazı metaller kullanıldı.

 

Şimdiki zamanlarda, kuvarsta ve diğer kristal ve metalik materyallerde kristal kafaları şekillendiren birçok kesiciler vardır. Belirttiğimiz gibi, özellikle kafatasıyla ilgili şekilleri nedeniyle bunlar, 13 orijinal kafatasının yaydığı enerji alanının kısımlarını kendilerine çekebiliyorlar.

 

Bu nasıl oluyor diye sorabilirsiniz? Orijinal niyetle ve canlı Mineral Krallığının hisseden nitelikleriyle, alıcı mineralin canlı hissedebilirliği ile ve Kristal model hologramın canlı hissedebilir alanıyla birlikte Evrensel Zihnin, kollektif bilinçdışının anlaşması vasıtasıyla olmaktadır. O zaman, her yeni oyulan kafatası (aslında kullanılan kristal mineral bilinmezdi, çoğu yüz binlerce yıl önce oluşturuldu) maksatlı niyet ‘yasasının’ farkında olur ve 13 orijinal kafatasından armonik olarak çeker ve alır, orijinal tarafından yansıtılan ‘düşünce formundan’ frekanssal yüklemelerin çeşitli derecelerini ve niteliklerini alır. Tüm kristal mineraller hem aktarıcılardır hem de alıcılardır.
Bireysel insanın alanının yeni elde edilmiş kafatasıyla birleşmesinde gerçekleşen ilave bir ‘ikincil’ massetme ve programlama vardır. Mineralin kendisinin insan bilincini kendi üzerine alma, depolama, yükseltme ve dönüştürme yeteneği vardır. Kafatası her bir insan ‘arayıcı’ ile bilinçli olarak çalışır, bu insanların çoğu Lemurya, Atlantis ve Maya geçmiş yaşamlarından dolayı bilinçaltında bu kafataslarına çekilir.

 
Kafataslarına çekilenler, onun içindeki elde edilmiş modeli, bütünün bir parçasını alırlar ve kafatası anlaşmayla, daha büyük gerçeğin öğretmeni olur ve mükemmellik hologramına kısa bakışlar sunar. Bu nedenle bazıları yeni kesilen kafataslarını elde etmeye çağrılmaktadır, çünkü aslında onlar (kafatasları) modeli açıyorlar, öğretmenler oluyorlar. Üstatlık yolundaki her biriniz için müttefik ve koruyucular oluyorlar ve sizler bu çağrıya uyandığınız zamanda tezahür ediyorlar.

 

Bunlar normal taşlardan, kristallerden oldukça farklı aletlerdir ve aslında Phi Kristallerinin rolünden farklı bir role hizmet ederler. Atlantis Tapınak Kristallerinin özel fonksiyonlar için özel kesimleri olması gibi, ‘Vogel’ phi kristalleri chi’yi ışığa dönüştürerek ve eşevreli kristo ışığın amalgamını yaratarak enerjilerin aşırı büyütülmesini sunar. Bu, kristal kafataslarının rolünden tamamıyla farklı bir veçhedir.

 

Eşsiz Amaç ve Ardışık Kullanım

Kristal Kafatasları bazı ana amaçlarda oldukça ayrı olan eşsiz bir role sahiptir ve diğer ikincil niteliklerinde oldukça benzerdir.

 

Phi Kristallerinin kişiyi Yıldız Tohumuna götüren enerji yükselteçleri olduğunu ve Kristal Kafatasların orijinal modelin bilgisini ve ayarlanmasını sunduğunu söyleyebiliriz. Phi Kristalleri ışık enerjisini hareket ettiren ve incelten araçtır, Kafatasları kütüphanedir. Atlantis ve Lemurya neslinin arayıcıları her ikisini kabullenir, aslında bu uyanış zamanında her ikisiyle birlikte çalışmanın birçok yararları vardır. Her ikisi de kendilerini sunan ve yolculuğu büyüten ve hızlandıran aletlerdir.

 

Kapanış: Hafıza Kaybı Olan Türler

Dualite bilincindeki insan varlıkların hafıza kaybı olan türler olduğunu söylüyoruz. Gerçekten kim olduğunuzu unuttunuz. İnsan deneyimi yaşayan güçlü ruhlar olduğunuzu unuttunuz. Kitlesel ve bireysel olarak insanlık için arayış, aydınlanmış kimliğinizi yeniden keşfetmektir ve bu kimlik kristal kafatasında temsil edilir.

 
Aydınlanma içinizde keşfetmeniz için sizindir ve bu, o yeniden ayarlama için bir alettir. Aslında zaten sizin içinizdedir, Varlığınızdadır, bilinçaltınızdadır, DNA’nızdadır. Spiritüel aydınlanma herhangi bir Guruyu veya Kanalı takip etme ile ilgili değildir, içsel rehberliğiniz vasıtasıyla kişisel ayırt edişinizi bulmanızla ilgilidir. İlahi Benliğin içinizdeki Tanrı kıvılcımı olduğunu ve Yaratıcı Tanrı’nın karmaşık ve ebedi parçası olduğunuzu kabul etme ve BİLME ile ilgilidir.

 

Ve yol boyunca size yardım etmek için aletler vardır, her zaman oldu ve her zaman olacak. Yalnız değilsiniz. Ama Sevgililer, bu çok özel Yükseliş çağında devam edecek ettirilecek görevleriniz var. Mükemmellik oyunda.

 

Gerçekten, Kristal Kafatasları insanlıktaki mükemmelliğin yansımasıdır. Onlar kadim bilgisayarlardır, kendi içlerinde birçok endişelerinize, bilmecelerinize ve sorularınıza uyan muntazam yanıtlara sahip olan programlanmış yardımcılardır. Ne zaman oyulmuş olduklarına bakmaksızın. Bu paradigmadır, hologramdır ve herkes için erişilebilirdir.

 

İnsanlık bireysel ve kitlesel olarak bu İlahi Kütüphaneleri mükemmelliğe birleşmek için kullanmaya hazır olduğu zaman, bu kafatasları güzelliğin, yaratıcılığın ve koşulsuz sevginin inanılmaz yeni dünyalarına bakış atmayı sunacaklar. Aslında onlar binlerce yıldır uykuda idiler, yeniden yüklenmek ve uyanmak için lineer zamanınızdaki bu noktayı beklemekteydiler. Geçmiş yaşamlarda Kristal Kafatasları ile çalışmış olanlarınız şimdi tekrar onlarla birlikte olmak için çağırılıyorsunuz. Bu çağrıyı işitiyor musunuz? Kristal Gizemin Koruyucularından biri misiniz? Rüyacının uyanma zamanıdır!

 

Ben Metatron’um ve sizinle bu Gerçekleri paylaşıyorum. Sizler Sevgililersiniz.

 

Ve öyledir.
http://www.Earth-Keeper.com

 

(ÇEVİRİ: Saffet Güler)
Bu mesajın telif hakkı www.Earth-Keeper.com’a aittir. Bilgi değiştirilmediği ve yazarın ismi ve website eklendiği sürece, websitelerine gönderilebilir. Eart – Keeper’in yazılı izni olmadan gazetelerde, dergilerde yayınlanamaz veya basılamaz. İzinler şu adresten istenebilir:  Tyberonn@hotmail.com

 

 

Kryon’dan Enerjisel Bilinc


Bir Hayaletten veya Perili Evden Nasil Kurtulursunuz

Oh, size anlatacak daha fazla seyim var. Bu damgayi degistirebileceginizle ilgili inanamayacaginiz seyler var. Perili bir evden nasil kurtulmayi isterdiniz? Dikkatli olun, bunu ticari bir bolgede yapmasaniz iyi olur, cunku turistler bundan hoslanmaz! [Kryon espri yapiyor]. Onlar bilet satmak icin kasedin oynamasina bel bagliyorlar.

Diyelim ki, o evinizde. Hortlaklarin musallatinin damgasindan daha kuvvetli olan bir enerjiyi sunmak zorunda olacaksiniz. Bunu anladiniz mi? Onun gitmesini emredemezsiniz. O bir varlik degil, sevgililer (bunun tartismali olacagini soylemistim). Ne kadar oflayip puflasaniz veya Tanri’yi cagirsaniz da fark yaratmaz. Damga, bazen siradan seyler yaptigi gorulen (Insan adi verilen) gorkemli, guclu varliklar tarafindan yaratilmistir. Bunun da bir nedeni var. Konu disina cikiyorum; yasli ruh enerjisinin enginligini gercekten bilmiyorsunuz. Gezegendeki tum yerlilerin neden atalarini cagirdiklarini ve yaptiklari seyi onurlandirdiklarini hic merak ettiniz mi? Cunku orada olan gucu biliyorlar! Bazen size siradan gorunen bir insan aslinda cok yasli bir ruhtur ve izgaraya cok fazla bilgi ve enerji tasir. Bunlarin hepsi Insan DNA’sinda icerilen Akasik Kayit ile ilgilidir.

Konuya geri donelim, kendinizi bir damgadan (musallattan) kurtarmak. Musallatin damgasindan daha kuvvetli olan bir enerjiyi sunmak zorundasiniz. Simdi, bu ne olabilir? Size anlatacagim. Neden sevgililerinizi o odaya getirmiyorsunuz? Bu ondan kurtarir! Bunu yapar cunku bu, calmakta olan cokboyutlu “kaset”teki bilgiden cok daha kuvvetli bir enerjidir. Bu odada birbirini seven insanlar var. Burada bildigim guzel sirlar var. Bazilariniz sevisen, ucuncu bir enerjiyi yaratan Insanlarin gucunun ve enerjisinin, iki kisinin o enerjiyi yaratmasindan cok daha guclu oldugunu ogrettigimi biliyorsunuz. Bu neredeyse sarki soyleyen meleklerin sesini yaratir, herhangi bir fiziksel hareketten cok daha buyuk. Ve siz bunu biliyorsunuz, Insan Varligi. Bu kutsaldir. Bu guzeldir ve herhangi bir musallattan daha kuvvetlidir. Belki bunu bugun isitmek istemediniz? [Kryon gulumser].

Pekala, belki baska bir yontem istiyorsunuz? O zaman o yere kutlama ve seremoni ile Tanri’nin sevgisini getirin, bu en sonunda musallati hicbir seye indirgeyecektir ve onun yerine yaradilisin guclu sevgi enerjisini getirecektir. Bu, sevginin guclu duygusunu gerektirir! Ve hatta yardim icin atalarinizi cagirabilirsiniz. [Kryon daha kocaman gulumser].

Daha da Tartismali

Ama diger seylere ne diyorsun? Kryon, seytanin girmesine ve bu tur seylere ne dersin?” Size sunu soyleyecegim: Bu sizin dusundugunuzden cok farklidir, cunku seytanlar yoktur. Insanlik hayal edilebilecek en kotu seyleri yapiverir ve bunu cok iyi yapabilir. Ama bunu da biliyordunuz, oyle degil mi? Sizler guclu oldugunuz icin, mitolojinizde bile, icinizdeki Tanri’nin parcalari iblisin kendisinden sorumludur. Dusmus bir melek iblis oldu? Bu nasil olabilir) Olamaz. Tanri seytan yaratmaz; Insanlar yaratir. Seytan, sahip oldugu enerjiyle yeryuzunde Insanin ne yapabileceginin metaforudur. Olaylar her zaman gorundugu gibi degildir, Insan Varligi. Seytan girmesi Insanin dengesizliginin isidir ve Insan mitolojisi tarafindan desteklendi. Bu gercek mi? Evet. Ama bu Insan yaratimidir.

Inandiginiz seyi goruyorsunuz ve orada sahip olmak istediginiz seyi yaratiyorsunuz. Kendi gercekliginizi yaratmak Insan Varliginin guclu ozelliklerinden biridir ve bunu pozitif oldugu kadar negatif olarak da yapabilir. Dilerseniz duman ve ates susleriyle birlikte seytani bile yaratabilirsiniz. Bu ozgur iradedir. Ancak isik acildigi zaman tum bunlarin ortadan kaybolacaginin farkinda olun. Bu sizi inandirmak icin cok zor bir konu. Insanlar her zaman kotu seyler icin suclayacaklari bir seytan isterler.

Olulerle Konusmak: Dusundugunuzden Farkli

Olulerle konusmaya ne dersin? Bu nasil isliyor, Kryon? Ruh enkarnasyonu planinda, baska insanlar olarak geri geldikleri zaman, unlu insanlarla nasil konusabilirsin? Eger zaten bu dunyayi terk ettilerse ve ruhlari baska bir insan olarak geri geldiyse, onlarla nasil konusabilirsin?”

Yanit sudur: Onlar bu dunyayi terk etmediler! Oh, Insan ruhu olarak dusundugunuz bolum terk etti, ama onlarin omur bilgisinin damgasi ve bildikleri her sey – bilincleri, bilgelikleri, bilgileri – Kristal Izgaraya gider ve orada kalir. Bundan daha once bahsetmistik. Unlu insanlarla temas kurup bilgi alabilir misiniz? Evet. Bu bilgi dogru olur mu? Elbette. Cunku dogru olan ve onlarin yasamini temsil eden kaynak bilgiyle konusuyorsunuz. Damga kalir. “Gercekte onlarla konusmadigimizi, damga ile konustugumuzu mu kastediyorsun?” Size dusunecek bir seyler vereyim. Tam simdi size bir soru soracagim. Soz sanatina ozgu bir soru olacak. Siz kimsiniz? Onumde duran ve bunu okuyan yasli ruhlar var. Odada kirmizi giymeyen bir kadin var ve sen kim oldugunu biliyorsun. Neden oldugunu sana soyleyecegim. Cunku kirmizi seni oldurdu! Cunku kirmizi, migferindeki nisanin rengiydi, savasci. Cunku sen boluk komutani idin ve o savasta onundeki dusman eger seni yerinden ederlerse, tum alayin darmadagin olacagini biliyordu ve bu gerceklesti. Kirmizi giymek sadece seni oldurmedi, etrafindaki herkesi oldurdu! Sen asla kirmizi giymeyeceksin. Kirmiziyi sevmiyorsun. O sana gore degil. Ondan kaciniyorsun, oyle degil mi, yasli ruh?

Bu nedenle, sen burada otururken, kimsin? Oldurulen savasci misin, yoksa 2010 yilinda kirmizi giymeyen kadin misin?

Aslinda bu soz sanatina ozgu bir sorudur, cunku benim gercekligimde siz Tanri’nin parcasisiniz. Sizi tum enkarnasyonlarinizda goruyorum. Goruyor musunuz? Bu seyleri tartistiginiz zaman Insan onyargisinin tekilliginde debelenemezsiniz. Dusundugunuzden daha fazlasisiniz ve metafiziksel olarak, bu Tanri’nin sizi gordugu sekildir ve sizin etrafinizdakilerin bazilarinda henuz gucbela gormeye basladiginiz sekildir.

Oyleyse, soruya donersek, daha once yasamis olan birini animsayip ona sorular sormayi dilediginiz zaman, kiminle konusuyorsunuz? Ruhun Akasasi ile mi konusuyorsunuz? Canli veya olu olanla mi konusuyorsunuz? Size anlatacagim: Bunlarin hic biri dogru degil, cunku bundan cok daha muhtesem! Bunu daha once anlattik. Martha Teyzeye hazinenin nerede gomulu oldugunu sorabilir misiniz? Evet. Ve o bilir! Neden? Cunku Martha Teyzenin bilgisel damgasiyla konusuyorsunuz ve bilgi kesinlikle Martha Teyze oldugunu hissettiginiz bir formda korunan bilgidir!

Ancak, “Diger tarafta nasil gidiyor?” diye sorabilir misiniz? Sorun, ama damganin bir fikri yoktur! Bu size yalnizca Insanin omru boyunca anlatilan basmakalip laflari verecektir.

O “Guzel” diyecektir.

Orda olmak nasil bir sey?”

Hos.”

Hayir, bana bazi ozellikleri anlat.”

Seni seviyorum.”

O bilmez! Martha Teyze’nin damgasi, Martha Teyzenin bildiklerini bilir, cunku siz gercekte perdenin diger tarafinda olan bir seyle konusmuyorsunuz. Bunu tekillikte dusunuyorsunuz, ama oyle degil. O gucludur ve gercektir ve ona erisilebilir ve hatta onunla konusulabilir. O cokboyutludur ve armagana sahip olanlar kadim insanlarin bilgeligine erisebilirler. Geri gidin eve onlara ne bildiklerini sorun. Geri gidin ve onlara nasil hissedildigini sorun. Geri gidin ve onlara hazinenin nerede gomulu oldugunu sorun. Yakinda bunlarin bazilari goreceksiniz, ama bu gezegende gucun mekanlarinda olanlarin, ruhsallik kostumlerini giyen ve dinde devlet baskanlari olanlarin buna seytan diyeceklerinin ve kult diyeceklerinin farkinda olun. Cokboyutlu bir hale girmekte oldugunuzu anlamiyorlar – uygun, dogru, gercek, kullanilabilir, duzgun, yardimci. Kadim insanlara ne bildiklerini sormak, sizi su anda incelemekte oldugunuz seye tam bir donus yaptiracaktir.

Zaman Karmasiktir

Size bir kavram vermeme izin verin ve bu sonuncu olacak. Karmasik olani en sona sakladim, ama bu benim favorimdir. Partnerim, bunu daha once yapmadik, bu nedenle bunu hatasiz yap. [Lee’ye yavaslamasi ve mesajin cok uzun olmasina kaygilanmamasi icin bir nasihat]

Size zamanin nasil isledigini gostermek isterim, ama yapamam. Cunku cokboyutlulugun karmasikliginin gercekligi, Insan Varliginin onu anlamasini olanaksizlastirir. Bu 3B alginizda ogretilebilir degildir. Bu nedenle mecaz kullanacagim ve bunu size en basit sekilde verecegim, bu sadece onun gercekliginin bir kismidir.

Zaman. Bugun bunun sizin icin tekillik oldugundan bahsettik. 3B’deki Insan icin, sadece tek bir zaman cizgisi vardir. Coklu zamanlar yoktur, sadece tek bir zaman vardir ve bu sizin gercekliginizde uzerinde oldugunuz zamandir. Bunu tekil, gelecege giden duz bir tren yolu olarak goruyorsunuz. Yasaminiz boyunca sadece tek bir hizla ve tek yonde gider. Hareket etmez. Gercek su ki o her zaman hareket eder. Anlamadiginiz bir diger gercek, her birinizin yoldan disari cikip daha hizli veya daha yavas bir yol yaratabileceginizdir. Her ikisini de bilmiyorsunuz.

Bunu nasil aciklariz? Bunu tekillestirmeme izin verin ve bir an icin hepinizin ayni yol uzerinde oldugunuzu farzedin. Bu dusundugunuz bir sey, bu nedenle kolaydir. Zihninizde bir yol olusturmanizi istiyorum, zaman olan bir tren yolu. Bunun uzerine tek bir hizla, tek bir yonde cok yavas giden bir lokomotif motoru koymanizi istiyorum ve bu siz ve yasaminizdir. Yarattiginiz trene biniyorsunuz.

Simdi bu trenin yerkure etrafinda yolun sonuna kadar gittiginin vizyonunu yaratmanizi istiyorum. Simdi, alginizda, sadece ufku gorebildiginiz icin, tren duz gitmektedir. Isin asli su ki, yarattiginiz bu yol tum yerkure boyunca gitmekte, bu nedenle (aha!) bu yol bir cemberin icinde. Yani, siz ayrica arkanizdaki ayni yola bakiyorsunuz. Bu zamani bir cembere sokar ve simdiye dek bunu gozunuzde canlandirabiliyorsunuz, ama simdi gelecek olan sey kafa karistirici.

Zamanin bir cemberin icinde olmasi sizin icin bir muamma, cunku uc boyutta zaman basi ve sonu olan duz bir cizgidir. Bu arada, baslangic ve sonun nasil yaratildigi hakkinda fikriniz yok; baslangic ve son gizemdir, ama yine de bunu bu sekilde gormekten hoslaniyorsunuz, cunku o size uyuyor. Ama aniden bu modelde, zaman yerkurenin etrafindaki bir cemberin icinde. Kafanizi karistiran, bir cemberdeki zamanin bazi niteliklerine bakalim. Diyelim ki, omrunuz bu yolda 30 metre suruyor. Cok uzun degil, oyle degil mi, ama bir omur suruyor? Tren yerkure etrafinda dolasirken cok yavas ilerliyor. Boylece gecmisinizle karsilasmaktan gercekten endise duymak zorunda degilsiniz, oyle degil mi? 30 metrelik bir omurde, gecmisle karsilasmazsiniz. Ama bir an icin gecmisle karsilasabileceginizi farzedelim. Bu motoru yerkure etrafinda surseydiniz ne olurdu? En sonunda, alisik oldugunuz ayni enerjinin uzerinden gecerdiniz, oyle degil mi?

Ayni dusunme sekliyle, eger yerkurenin etrafinda bircok kez dolassaydiniz, en sonunda olabilecek seyin uzerinden de geciyor olabilirdiniz! Ah! Aniden zamanin hakkinda dusunmediginiz bir ozelligine sahip olursunuz. Eger zaman bir cemberde ise, bu, gelecegin simdiki zamani etkiledigi anlamina gelir! Ama 3B’de, siz gelecegin henuz gerceklesmedigini dusunuyorsunuz. Ancak kuantum anlamda, gelecek gerceklesmistir. Gercek kuantum halin, deneysel tekil kavramlar ile ilgilenmedigini hatirlayin. Bunun yerine, surekli degisen potansiyeller ile ilgilenir.

Simdi, size bilgi veriyorum ve bunu size bu sekilde veriyorum, cunku buna, bunu size verdigim ayni sekilde bakan bilim adamlari var. Gelecegin su anda size enerji ve bilgi verebilmesi mumkun mudur? Bir an icin o tren yolunu dusunun ve durumu daha da karmasiklastiralim. Simdi katmanlar da var. Tren yerkurenin etrafini dolastigi her seferinde, bir gecmis ve bir gelecek yaratir. Insanlik o motorda olsaydi ne olurdu? Simdi bir cemberin icindeki tek tren yolunda gerceklesmis olan her seyin gecmisine, simdiki anina ve gelecegine sahipsiniz.

Simdi, treni durdurabildiginiz gecici bir durum yaratalim, burada tren yolunu derin kazip ya henuz gerceklesmemis olan ya da daha once gerceklesmis olan bir seyi tutup alabilirsiniz. Bunu anlamanizi beklemiyorum, sadece dinleyin. Cunku tam simdi dunyada gerceklesen sey budur.

Bulmacaya bir seyler ekleyelim. Diyelim ki bu yol bazi tepelere cikiyor ve bazi vadilere iniyor. Tepeler ve vadiler bu zaman yolu ile her zaman ayni. Boylece size dolasirken, eger yeterince zekiyseniz ve bu zaman yolunu anlayan bir sisteme sahipseniz, zaman motorunuzun tirmandigi veya asagiya indigi tepelerin ve vadilerin haritasini bile yaratabilirdiniz. Hatta bunlara zaman fraktallari adini verebilirdiniz ve hakli olabilirdiniz. [Kryon gulumser] Zamanda o noktaya geldiginiz her seferinde, bu ister gelecek ister gecmis olsun, ayni tepeye veya vadiye gelirsiniz.

Simdi size anlatmak istedigim sey, su anda gerceklesmekte olan seydir, sevgili Insan Varligi. Cokboyutlulugun niteliklerini size verebilecegim en basit sekilde verdim. Zihninizde gerceklesmemis olan potansiyelleri ziyaret ediyorsunuz, ama kuantum anlamda bunlar gerceklesti. Zaman yoluna bakabilmeniz ve nereye gitmek istediginizi secebilmeniz icin, bu gezegende titresim artisi aliyorsunuz. Titresimsel bir gecisin kuantumlulugunun potansiyellerine bakiyorsunuz ve olabilecegini dusundugunuz seyin otesine giden bir kultur yaratiyorsunuz. Bu bilgi nedeniyle, bu tum kehanetin karsisinda akip gidecek. Cunku kehanet, 3B’de tek bir seyi tekrar tekrar yapan tek bir yola dayanir. Ama sizler cokboyutlu olmaya baslar baslamaz, bilgi enerji haline gelir ve zamanin o yolundaki bilgi, Yerkurenin potansiyellerinin bilgisidir.

Kadim insanlarin bunu bilmeleri mumkun mu? Evet, biliyorlardi. Potansiyel bir gelecekte bulunanlarin bunu bilmesi mumkun mu? Evet, biliyorlar. Tum 3B alginiza karsin, onlar biliyorlar. Sanki henuz bir sayfayi cevirmis gibiyim, cunku burada ekin cemberinin ne oldugunu bilmek isteyen biri var, sana soyleyecegim. Bu sorulacak iyi bir soru, cunku cok sezgisel bir soru. Bircok ekin cemberi, gelecekten gelen enerji damgasidir. Buna ne dersiniz? Simdi, daha once bildiginizden daha fazlasini bilmiyorsunuz, oyle degil mi? Bunun anlami yok. Ama belki tren yolu orneginizde, en azindan eger her seyin inandiginizdan farkli ise, nasil isleyebildigini gorebilirsiniz.

Su anda, boyutsal alginizin disinda olan bir realite ile dolasik bir haldesiniz. Sahip oldugunuz realite duz bir cizgide oldugunda, bunu ogretmek zordur. Anlamaniz cok daha zordur. Ama hissetmek kolaydir. Cozumun onunuzde oldugunu imgeleyin. Daha once planladiginiz seylerin tamamlandigini hayal edin. Kendinizi geriye bakarken ve “Simdi, bu o kadar da zor degilmis, oyle degil mi?” dediginizi hayal edin. Bugun bu toplantiya getirdiginiz en kafa karistirici seylerin cozuldugunu ve bittigini imgeleyin. Simdi, bununla ilgili nasil hissediyorsunuz?

Insan Varligi, kuantum saliverisin derin bir nefesini alin ve buna benim bakabildigim gibi bakin. Aslinda o zaman kuantum olursunuz. Ve en ince anlaminda, siz bunu henuz yarattiniz. Tebrikler. Simdi bu yerden uc boyutlu seklinizde ayrilin ve onceden attiginiz adimlari yuruyun.

Bu benim mesajim. Bilgi cokboyutlu haldeki enerjidir. Her sey mumkundur, cunku her sey degistirilebilirdir. Buraya bu mekana geldiyseniz veya bu sayfayi okuyorsaniz, muhtemelen yasli bir ruhsunuz. Yasli ruh, bunu kacirmazdin, oyle degil mi? Bu toplantidan bahsetmiyorum. Bu yasamdan bahsediyorum. Bu gecisi bekleyerek kac kez yasadin? Akasik Kaydindaki bilgelik faktoru ile ilgili ne dusunuyorsun? Eger yasadiysan ve yasadiysan, bu zaman yolu etrafinda kac yolculuk yaptin? Atalar oldugunu anliyor musun? Simdi, olmus olan ve olan her seyin Akasanda bulundugunu anliyor musun? Bu, DNA’nda mevcuttur. Bunu bu sekilde gormeye baslamanin zamanidir. Partnerim soyle diyor, “Buradan, geldiginizden farkli sekilde ayrilin.”

Bunu benden aldi.

Bunu yapin. Ve oyledir.

KRYON

(Ceviri: Saffet)

http://www.kosulsuz-sevgi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=829&Itemid=859

%d blogcu bunu beğendi: